Tövbe kabul edilip edilmediğini bilebilir mi?

Hüccetül İslam İmam Gazali Rahimahullah ;

kul, tövbe ettiği zaman tövbesinin kabul edilip edilmediğini bilebilir mi? 
İmam Gazali bu soruya su cevabi verdi: «Bu konuda kimse kesin bir hükme varamaz, fakat tevbenin kabul edilip edilmediğine işaret eden bazı alâmetler vardır. Başlıcaları söyle sıralanabilir: 
1 — Kulun kendisini günahtan uzak hissetmesi gerekir. 
2 — Kalbinden sevincin silindiğini, her baktığı yerde Allah (C.C.)’in varlığını hissetmesi gerekir. 
3 — Günahkârlardan uzak durarak iyilik isleyenlere yakinlik duyması gerekir. 
4 — Dünya kazancının azmi çok, ahiret amelinin çoğunu az görmesi gerekir. 
5 — Kalbini devamlı olarak Allah (C.C.)’in farz kıldığı ibadetler ile ilgili görmelidir. 
6 — Az konuşması, aralıksız bir düşünce hali yaşaması, daha evvel islediği günahlardan dolayı devamlı olarak üzgün ve pişman görünmesi gerekir.