Allah Dostlarını Sevmede Ölçü

https://www.youtube.com/watch?v=G07AkIOhAK0

Rufai Meşayihinden muhterem H.Enes Yeşil (k.s) efendimizin sadra şifâ, gönle huzur ve kalbe inşirah veren Tefsir sohbetlerinden özenle alınmış olan ders dipnotlarını sizlerin istifadenize sunuyoruz .

Tefsir Dersleri : İBN ACİBE EL-HASENİ hazretlerinin yazmış oldugu “Bahrül Medid” isimli tefsir kitabından takip edilmekdedir.

www.rufaifm.com

rufaifm.com/dinle.html