Erzurûmî ilahiler kitaplaştı

Atatürk Üniversitesi, Erzurum’un mutasavvıflarından İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatı, eserleri ve sanatını kitaplaştırdı. İbrahim Hakkı Hazretleri’ni tanımak ve tasavvufi beyitlerini anlamak üzere kurgulanan kitapta büyük veli ve Âlim’in bestelenmiş eserleri ve notaları toplu olarak yer alıyor. 61 defa bestelenen manzumeler güfteleriyle birlikte ilk defa bu kitapta.

 

Erzurum’un mutasavvıflarından İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatı, eserleri ve sanatı Atatürk Üniversitesi tarafından kitaplaştırıldı. Atatürk Üniversitesi 2011 yılında gerçekleştirildiği “Bütün Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu” sonucunda elde edilen verilerden biri olarak 2015 yılında ‘Erzurûmî İlâhiler “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri”’ kitabını ortaya koydu.
5 yıl önce gerçekleştirilen sempozyuma Türk üniversitelerinden ve kültür çevrelerinden 85 bilim adamı katılarak, 68 tebliğ sunulmuştu. Bu tebliğlerden yola çıkarak 6 maddelik bir sonuca varılmıştı. Sempozyum sonuçları ışığında Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatı, eserleri, sanat ve mûsikîye dair görüşleri, bestelenmiş eserleri ve notalarının yer aldığı bir kitap basıldı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak öncülüğünde bastırılan kitabı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve Yrd. Doç. Dr. Erhan Özden hazırladı. ‘Erzurûmî İlâhiler “Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri”’ adlı kitapla birlikte, nota yazımını Dr. Başak Harmancı ve Yrd. Doç. Dr. Erhan Özden’nin üstlendiği 19 ayrı eserin seslendirildiği bir de ilahi CD’si derlendi.
Kitapta 61 defa bestelenen İbrahim Hakkı Hazretleri şiirleri nota ve makamlarıyla yer alıyor. Bestelenmiş eserlere ağırlık verilen kitapta İbrahim Hakkı Hazretleri’nin şiirleri, 1 durak, 1 tevşih, 1 nefes, 1 nakış ağır semai, 2 şarkı ve 55 ilahi formunda olmak üzere 61 ayrı bestenin güftesi yer alıyor. Bestelerde 27 ayrı makam ve 13 usul kullanıldığı ayrıntılarıyla anlatılıyor. 7’si meçhul olmak üzere 34 farklı bestekar tarafından şiirlerine beste yapıldığı belirtilen kitapta 18 besteyle “Hak şerleri hayr’eyler” adlı manzumeye beste yapıldığına dikkat çekiliyor.
Editörlüğünü Prof. Dr. Cengiz Gündoğdu’nun yaptığı kitapta tüm yönleriyle ele alınan İbrahim Hakkı Hazretleri’nin irili ufaklı 30’un üzerinde eserine yer veriliyor. İbrahim Hakkı’nın kendi deyimiyle “Ana eserlerim” dediği 5 eserle birlikte, “Evlat eserler” olarak adlandırılan 9 eser de ayrıca belirtiliyor.
İbrahim Hakkı Hazretleri’nin düşünce dünyasının ve mirasının anlaşılması ve yeni nesillere aktarılması adına önemli bir eser olan bu kitap bilim, hikmet ve irfan deryasında nasibini arayan okuyucularına ünlü alimin sanatıyla da tanışma fırsatı sunuyor.
Albüm İçerik
Ney Taksimi (Enstrumental)
02. Rast Tevşih: Merhaba
03. Hüseyni Ud Taksimi (Enstrumental)
04. Canu Dilde Kıldın Akibet
05. Hak Şerleri Hayreyler Mevla Görelim Neyler
06. Can Ellerinden Gelmişem
07. Acem İlahi: Hak Şerleri Hayreyler
08. Acemaşiran Kanun Taksimi
09. Kerim Allah Aman Allah
10. Hicaz Viyolonsel Taksimi (Enstrumental)
11. Hicaz İlahi: Ey Yaradan Allah Allah
12. Ya Vasial Mağfiret Halime Senden Meded
13. Şehnaz İlahi: Kerim Allah Rahim Allah
14. Segah Tanbur Taksim (Enstrumental)
15. Hüzzam İlahi: Şol Cennetin Gülzarına
16. Segah İlahi: Hak Şerleri Hayreyler Zannetmeki Gayreyler
17. Nihavend İlahi: Merhaba Ey Aşk i Baki
18. Nihavend İlahi: Dildedir Dil Darda Dima
19. Nihavend İlahi: Ehli Aşkın