BİR TARİKAT KİMLERDEN OLUŞUR? VAZİFELERİ NELERDİR?

Tarikat prensipleri kitap ve sünnetten alınmış olup şer’î yükümlülüklerin ardından icrâ olunur. Müridin şeyhine bey’ati, ashâbın Peygamberimiz’e (s.a.s.) “bey’at-i rıdvan”daki...