Sufi ve Safa Ehlinin Halleri

Rufai Meşayih’inden muhterem H.Enes Yeşil (k.s) Üstadımızın 14 Nian 2017 Tarihli Cenabı Pir Seyyid Ahmed Er Rufai (kaddesellâhu sırrahu) Efendimizin Sohbet Meclisleri (El Mecelisü esseniyyet) isimli Eserinden “Sufi ve Safa Ehlinin Halleri” Bölümünü ustadımızın şerhiyle istifadenize sunuyoruz.
Sohbetteki bazı önemli bölümler aşagıda geçiş süreleri ile takipçilere kolaylık babında yazılmıştır:
00,57: İbadetlerdeki Maksat nedir ?
04,38: İnsanın “Saf” laşması için gerekenler
05,51: Efendimizin Beşeri yönü
07,20: Avam ehlinin mazeretleri 
09,02: Hayrat işlerinde bahane üretenler
10,06: Keramet sevdalıları 
10,47: Tasavvufu eleştiren nadanlar
12,45: insanların en cahilleri 
16,23: Safa Ehlinin Alemetleri
22,40: Sufiliğin Alemetleri
24,26: Allahın gazablandıgı şey ?
26,16: İlmiyle Amil olmayanlar
30,14: İstikamet ehli