Serdar Tuncer’den bir ilk

Divan edebiyatının üç büyük ustası Fuzûlî, Bâkî ve Taşlıcalı Yahyâ’nın şiirleri Serdar Tuncer’in yorumuyla buluşuyor.

Medeniyet Tasavvurumuzun üç büyük isminin şiirlerinden oluşan üç ayrı albüm hazırlandı.
Albümler Prof. Dr. Sadettin Ökten, Ömer Tuğrul İnançer, Savaş Ş. Barkçin, Hayati İnanç, Murat Salim Tokaç, Emrah Gökçe’nin danışmanlığında 6 aylık bir hazırlık süreciyle ortaya çıktı.

Albümün niçin ve nasılını proje sahibi Serdar Tuncer albüm kitapçığında yer alan takdim yazısında şunları belirtti:

Fuzûlî Albümdeki eserler : 

01 Su Kasîdesi  (07:43)
02 Olmasın Yâ Rab  (05:31)
03 Beni Cândan Usandırdı  (05:58)
04 Belâ-yı Aşk  (05:39)
05 Aşk âfet-i Cândır  (04:41)
06 Âşık Oldur Kim  (07:15)
07 Yâd Eylerim  (05:35)
08 Mecnûn un Ancak Adı Var  (04:27)
09 Etmez mi İdim  (05:40)
10 Gam var Gam-hâr Yok  (04:58)
11 Henüz  (05:25)
12 Cânım Efendim  (03:55)

Bâkî Albümdeki eserler : 

01 Tenhâlara Saldın Beni  (03:54)
02 Derdine Dermân İstemez  (04:39)
03 İşte Sen İşte Ben  (05:32)
04 Söylen Söylesin  (06:26)
05 Bir Hoş Sadâ İmiş  (06:23)
06 Hâl-i âlem Böyledir  (05:08)
07 Ey Gönül  (03:47)
08 Sâkiyâ Meded  (03:43)
09 Seyr-i Gülşen  (03:42)
10 Seni Rânâ Bilirim  (04:43)
11 Cân Teşne Cânan Teşne  (03:36)
12 Bâki Kalır  (05:12)

Taşlıcalı Yahyâ Albümdeki eserler :

01 Vuslat Yolu  (03:42)
02 Ne Cihân Olsa Ne Cân Olsa  (04:48)
03 Rahm Eyle Benim Rûhum  (05:22)
04 Olur Olmaz  (05:06)
05 Geç  (03:38)
06 Dâvâ yı Aşk  (04:56)
07 Elden Gider  (05:15)
08 Müşkil Belâ  (04:26)
09 Bir Avuç Hâk  (07:16)
10 Derdimizden Derdimiz Yok  (04:22)
11 Yolunda Ölmez İsem  (05:29)
12 Helâk Ettin Beni  (06:03)

 Albümü satın alabileceğiniz link:

http://www.kitapyurdu.com/kitap/siir-medeniyeti-cdkitap-amp-baki–fuzuli–taslicali-yahya/427651.html&manufacturer_id=32661