Kibir; Şeytani Bir Vasıftır

Rufai Meşayih’inden muhterem H.Enes Yeşil (k.s) Üstadımızın Cenabı Pir Seyyid Ahmed Er Rufai (kaddesellâhu sırrahu) Efendimizin Sohbet Meclisleri (El Mecelisü esseniyyet) isimli Eserinden Yapmış oldugu haftalık sohbetlerden özenle alınan notları istifadenize sunuyoruz :

“Enaniyet ve kibir Allah’ın (c.c) gazabını celb eden bir şeydir. zerre kadar kalbinde kibir bulunan kişi cennete giremez. Kibir insanın burnunun yere sürtünmesine sebebiyet verir.
Kibir bir urdur ki vucutta bütün azaları ifsat eder. Kibri olan kişi ibadetin hakkını veremez. Kibirli olan kişi secdedeyken bile nefsini İlahlaştırarak koyar. Kibirli insan nefsini alçaltıp Allah’ı (c.c) yücelticek bir kıvamda secde yapamaz. Kibirli insan yaptıklarını hep kendine mal edecek ve kendi nefsine pay çıkaracak şekilde sonuç elde etmek için yapar. Kibirli insan kullukta görünse bile neticede o kibirde kulluğunu ifsat edecek bir şey vardır. “

(H.Enes Erzurumi k.s )