Kendilerini Unutan Vaizler

Rufai Meşayih’inden muhterem H.Enes Yeşil (k.s) Üstadımızın 07 Nian 2017 Tarihli Cenabı Pir Seyyid Ahmed Er Rufai (kaddesellâhu sırrahu) Efendimizin Sohbet Meclisleri (El Mecelisü esseniyyet) isimli Eserinden “Kendilerini Unutan Vaizler” Bölümünü ustadımızın şerhiyle istifadenize sunuyoruz.
Sohbetteki bazı önemli bölümler aşagıda geçiş süreleri ile takipçilere kolaylık babında yazılmıştır: 

00,40: Allahın (c.c) bahşettiği dört şey
03,12: Allahın (c.c) Günahları örtmesi
07,28: Allahın (c.c) nimet Vermesi
09,21: Firavunun ve nemrudun Helak olma sebebi
11,21: Allahın (c.c) gözden çıkardıgı kişi
13,50: Keramet ve istidrac arasındaki farkı nasıl anlamalıyız?
16,21: İmtihanın çeşitleri
17,55: İbadetlerde beklentiye girmek
19,58: Allah dostlarının Mahrem gördükleri şey
20,49: Kendini Mükellefiyet’siz sayan nadanlar
21,21: Tehlikenin arttığı yer
23,00: İki kimlikli insan
27,53: İnsanı neyle değerlendirmek gerekir
29,41: Bir dervişin intisabı
31,02: İstihare ne demek
32,38: Kimin nazarında olmak istersin
33,53: Günahkar kadının tövbesi
38,48: Hz. İbrahim (a.s) teslimiyeti