Kâbe-i şerifin bayramlıkları Kurban’a hazır

Kâbe-i şerif eskiden beri kıymetli örtülere sarılır. İslamiyetin gelişiyle bu işi halifeler üstleniyor.

Sultanlar devrin en iyi dokumacılarını ve nakkaşlarını bu güzel işle vazifelendiriyorlar. Önceleri Yemen dokumaları cazip, zamanla yerini Mısır ve Hint işi kumaşlar alıyor. Abbasi döneminde sırf Kâbe-i muazzama için hususi bir örtü yaptırılıyor ve bu siyah örtü çok yakışıyor. İşte o gün bugündür gelenek değişmiyor.
Günümüzde ise Mekke’de bir atölye kurulmuş, yetiştirilmiş kadroları var ve bütün dikkatlerini bu işe teksif ediyorlar. Kâbe örtüsü için 700 kg ipek, 120 kg altın ve 25 kg gümüş kullanılıyor. Kumaşın boyası için güneş altında solmayan tabii boyalar seçiliyor ki, bu bile (katkı maddeleri ile) 100 kiloyu aşıyor. Örtünün dokunmasında ve işlenmesinde 300 sanatkâr çalışıyor. Hatlar bilgisayarla kumaşa çiziliyor, altı pamukla kabartılıp altın simle işleniyor. Örtünün hazırlanması on ayı buluyor, biri bitmeli olurken sonraki senenin iplikleri tezgâha geriliyor. Biten kisve zilhicce ayının ilk günü merasimle Benî Şeybe kabilesine teslim ediliyor. Gül suyu ile yıkanıp ıtırlanıyor. Arefe günü hacılar Arafat’ta iken 16 parçadan ibaret örtüler değişiyor. Şirin Kâbe-i muazzama, bayram sabahı müminleri yeni libasları ile karşılıyor. Örtü takriben 22 milyon riyale mal oluyor.