İslam ve Tasavvuf

post-image
İslam Son Havadis

Salik’ ler için Yedi Öğüt

Büyük ahlâk ve fıkıh bilgini Mutasavvıf Ebu Leys es-Semerkandî hazretleri seyri suluk yoluna suluk etmiş salik’lere der ki: Allah (c.c) korkusunun, yedi alâmeti vardir: Birinci alâmet dil’de belirir: Allah...