El – Ezkar Tercüme ve Şerhi

imam nevevi

İmâm Nevevî’nin namaz, oruç, evlilik, yolculuk vb. durumlarda yapılacak zikir ve duaları sahih hadis kaynaklarından derleyip bir araya getirdiği eseri el-Ezkâr, Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir’in tercüme ve şerhiyle çıktı.

İmam Nevevî (Rahmetullahi aleyh)

13. yüzyılda yaşamış Arap Muhaddis ve fakih bir Alimdir.

1233 yılında Şam’ın güneyinde Neva köyünde doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevalı anlamına gelen, ‘Nevevî’ olarak tanılır.

İlim tahsiline Kur’anı Kerim ile başlayan Nevevi, hadis, İslam hukuku, ahlak, dil ve edebiyat alanlarında eserler vermiştir.
İmam nevevi’nin (Rahmetullahi aleyh) islam aleminde kuranı kerimden sonra en çok okunan “Riyazüs Salihin” hadis kitabınında müellifidir.

Doğum tarihi: Ekim 1233, Neva, Suriye
Ölüm tarihi ve yeri: 10 Aralık 1277, Neva, Suriye
Defnedildiği yer: Neva, Suriye

Yazar : İmam Nevevi
Çevirmen : Mehmet Yaşar Kandemir
Yayıncı : Tahlil Yayınları