Receb Ayının Faziletleri

“Receb” kelime olarak «tercib» mastarından türemiştir ki tazim ve hürmet mânâsına gelir. Bu ayda tövbe edenlere rahmet yağdığı ve ibadet işleyenlere nûr indiği için bu aya «Asap» adi da verilir. Bu ayda savaşma eğilimi duyulmadığından dolayı onun bir diğer adı da «Esam» dır.

ileri sürüldüğüne göre, Receb, suyu sütten ak, baldan tatlı ve buzdan soğuk bir cennet nehrinin adıdır. Bu sudan sâdece Receb Ayı’nda oruç tutanlar içebilir.

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

“Receb, Allah’ın, (c.c) Şaban benim ve Ramazan da Ümmetimin ayıdır.”

Hikmet ehli der ki:
“Receb kelimesi üç harften ibarettir; «Ra» «cim» «Bâ»
«Ra» Allah’ın (c.c) rahmetini.
«Cim» kulun suç ve cürmünü.
«Ba» da Allâh’ın (c.c) iyiliğinin bereketini temsil eder.
Kelimenin bu harfleri vasıtası ile sanki ulu Allah (c.c) «Kulunun suç ve günahını rahmet ve iyiliğim arasına alırım» diye buyurur gibidir.”

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

«Kim Receb ayinin yirmi yedinci gecesi oruç tutarsa, amel defterine altmış aylık orucun sevabı yazılır.»

Receb ayının yirmi yedinci günü. Cebrail (A.S)’in Peygamberimize ilk defa vahiy getirdiği ve Peygamberimizin Mirâç’a çıktığı gündür.

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:

“Beni dinleyin. Receb, insanların kavga düşüncesine kapılmadıktan bir Allah (c.c) Ayı’dır. ınanarak ve önem vererek Receb Ayı’ndan bir gün oruç tutanlar ulu Allah’ın (c.c) Rızası’nı hak ederler.”

ıleri sürüldüğüne göre, ulu Allah Zilka’de, “Zilhicce, Muharrem ve Receb Aylari’nı, senenin diğer aylarının süsü olarak yaratmıştır.

Nitekim ulu Allah (c.c) : «Ayların sayısı Allah (c.c) katında, Allah’ın (c.c) Kitabında on ikidir. Onların dördü dokunulmazlık aylarıdır» buyuruyor. Dokunulmaz dört ayin üçü arka arkayadır. Yalnız bir tanesi -ki o da Receb’dir- tek basınadır.

Söylendiğine göre Beyt-ül Makdis’de bir kadın Receb Ayı’ın her günü on iki bin kere ihlâs Sûresi’ni okur ve bu ay boyunca kaba işlemeli bir elbise giyerdi.
Bir gün hastalandı, olguna ölünce kendisini kaba elbisesi ile toprağa vermesini vasiyet etti.

Ölünce oğlu kadını pahalı bir kefene sardı. Gece onu rüyasında gördü. Kadın rüyada oğluna «Ben senden razı değilim. Çünki sen, vasiyyettmi uygulamadın.» dedi.

Oğlan korkarak uyandı Yeniden anasını içine sarmak üzere kaba işlemeli elbiseyi yanına alarak mezarlığa vardı. Kabri açınca anasının cesedini bulamadı, sasırdı.

Bu sırada kulağına «Bize Receb Ayı’nda ibâdet edeni bizim yapayalnız bırakmayacağımızı bilmiyor musun» diye bir ses geldi.

ileri sürüldügüne göre, Receb Ayı’nın ilk Cuma Gecesi’nin üçte ikisinden sonra sabaha kadar bütün melekler tek tek Receb Ayi içinde oruç tutanlar için duâ ederler.

Peygamber’imiz (S.A.V.) buyuruyor ki:

“Kim dokunulmaz aylardan (Zilka’da, Zilhicce, Muharrem ve Receb Aylari) üçer gün oruç tutarsa amel defterine dokuz yüz senelik ibadet sevabı yazılır.”

Hadisi rivayet eden Enes ibni Mâlik (r.anh) :
«Bu hadisi, Peygamber´imizin kendisinden işitmedimse kulaklarım sağır olsun!» demiştir.

Lâtif bir değerlendirme:
Haram aylar dörttür.
En büyük melekler dörttür.
Allâh'(c.c) dan gelen başlıca Kitaplar dörttür.
Abdest âzâlari dörttür.
Tesbih cümlelerinin en faziletlileri dörttür.

Onlar da “Sübhanallah, elham¬dülillah, Lâ ilâhe illallâh, Allâhu Ekber” ,dir.
Sayıların temeli dörttür. Birler, onlar, yüzler, binler. Zaman birimleri saat, gün, ay ve yıl olmak üzere dörttür.

Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dörttür.
Maddelerin hali sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve yaşlık olmak üzere dörttür,
insan vücudunun başlıca unsurları safra, koyu sıvı, kan ve balgam olmak üzere dörttür.
Raşid halifeler Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Ali (R. Anhum) olmak üzere dörttür.)

Deyleminin rivayetine göre: Hz. Ayşe annemiz rivayet ettiği bir hadiste Peygamber’imizi şöyle buyurmuştur:

«Allah (c.c) su dört gecede rahmet yağdırır. Kurban Bayramı Gecesi, Ramazan Bayramı Gecesi, Saban Ayı’nın on beşinci Gecesi ve Receb Ayı’nın ilk gecesi»

Peygamber’imiz (S.A.V.) söyle buyuruyor:

«— Beş gece vardır ki, Allah (c.c) o geceler içinde kendisine yapılan duaları mutlaka kabul eder:
Recebin ilk gecesi
Şaban´in on beşinci gecesi
Cuma Gecesi
Ramazan ve Kurban Bayramlarının (arife) Gece’leri.»

Bu makale İmam Gazali (Rahimehullah) Efendimizin Mükaşefetül Kulüb eserinden alınmıştır.