Şifa-i Şerif Dersleri 1.Bölüm

Rufai Fm  olarak Osmanlı Medreselerinde asırlarca okutulan Kadı İyaz Efendinin “Şifa-i Şerif” isimli eserini Muhterem Hüseyin Enes Yeşil Hocaefendi’nin sadra şifa, gönle huzur ve kalbe inşirah veren anlatımı ve şerhini istifadenize sunuyoruz. Bu sohbette eserin “Allah Teala’nın Resuli Ekremi Övmesi ve onun kendi katındaki Şan ve Şerefini açıklaması” Bölümü Şerh edilecek

Eser : Eş-Şifa Bi-Ta’rifi Hukûkı’l-Mustafâ

Tercüme : Prof.Dr. Mehmet Yaşar Kandemir

Tahlil Yayınları Sayfa : 74

Ses Kayıt Tarihi : 15 Ocak 2015