Sedat Anar’dan Yeni bir albüm

Sedat Anar’dan yeni bir albüm daha:
yaptıgı bir çok albümle tasavvuf ve özgün müziğe katkı saylayan Sedat Anar kendine has yorumuyla
yeni bir albüme imza attı. sevenlerine ve takipçilerine “Osman Kemali Baba Besteleri”
isimli albümü ile seslendi.

Sedat Anar’ın son albümü olan “Osman Kemali Baba Besteleri” için şunları söyledi:
“Osman Kemali Baba gibi bir mutasavıffın şiirlerine besteler yaparak hizmet etmek benim için bir onurdur.
Baha Doğramacı’nın hazırlamış olduğu ‘Aşk Sızıntıları’ adlı divanını okurken güzel bir heyecanla elim santuruma ve kopuzuma gitti ve bu besteler ortaya çıktı. Böyle bir albümü yapmak benim için muhabbet dolu güzel bir görev oldu.
Kemali Baba’nın şiirlerinde, Yunus Emre şiirlerinin tadı vardır. Eminim bunu okuyunca fark edecekseniz.İsmail Hakkı Bursevi hazretleri Yunus Emre için şunları der:
‘Yunus, kendinden öncekilerin sonuncusu, kendinden sonrakilerin de öncüsüdür’.
İşte Kemali Baba da hiç kuşkusuz Yunus Emre’nin yolundan giden bir şairdir. İki mutasavvıfın da şiirleri ; hem sadeliğiyle, hem ritmiyle, hem de güzel ve duru bir Türkçe ile yazıldığı için okurken aynı tadı vermektedir okuyucuya.
Kemali Baba, Ehl-i Beyt sevgisi için gözleri âma olduğu halde yürüyerek Necef’e gitmiştir. Bu güzel aşk için Bağdat’ı gözü kapalı bulan bir mutasavvıftır Kemali Baba.Şu zamana kadar Kemali Baba’nın şiirlerine beste yapılmamış maalesef.Bu albümle deryada bir damla olabilirsem ne mutlu bana….
Yapmaya çalıştığım bestelerde müziğime bir sınır koymamaya çalıştım. Kopuz, gitar, trompet, ud, keman, duduk, tombak, rebab, santur gibi enstrümanlar bir araya gelip Kemali Baba’nın sözlerine eşlik etti.Albümde Osman Kemali Baba’nın mürşidleri Seyyid Abdülkadir Belhi ve Kol Ağası Ali Rıza Efendi’den de birer şiirin bestesine yer verdik.Prodüksiyonluğunu kardeşimle üstlendiğim bu albümü bir aylık bir süre zarfında kaydettik.
Albüm kaydı boyunca yanımda olan aynı zamanda Aranje, mix, mastering, Akustik ve Bas gitarıyla albüme eşlik eden, yardımlarını esirgemeyen Cansun Küçüktürk abime ayrıca teşekkür etmek isterim.Albümde emeği geçen herkese de can-ı gönülden teşekkür ederim.”
Osman Kemali Baba Divanından Peygamber Efendimiz için yazılmış güzide bir naat :
Sudûr-i baisi kevn ü mekânsın ya Resulallah
Sutur-i dilsitan-ı kün fekansın ya Resulallah
Sen ol nur-i hüviyetsin ki zatın bilmedi ancak
Seni senle binlerde ayansın ya Resulallah
Vücudun masdurül mevcut hayatın heyeti alem
Bu hayretgaha bir emn ü emansın ya Resulallah
Deminden zahir oldu Âlem-i Nasut u Lahut hep
Bu mevcudata bir ruh-i revansın ya Resulallah
Sesindir inleten her devirde tanbur u zenburu
Sözündür dinenen nutku beyansın ya Resulallah
Cemalin ahsenül Hüsna kemalin sırr-ı evedni
Kitabı mümkinata hüsn-ü ansın ya Resulallah

Parça Listesi:
1.Cismin Ruha Döndü
2.Nâra yandım Aşk-ı pâkinden
3.Gönül ne dalmışsın
4.Osman Kemali Baba Deyişi
5.Dem bu demdir
6.Ya Resulallah
7.Rûye to
8.Ağlasam
9.Lâilâhe- illâllah
10.Maye-yi İnsan