ŞEMAİL-İ ŞERİF ŞERHİ ÇIKTI

Ömrünü sevgililer sevgilisini anlatmaya adayan Mehmet Yaşar Kandemir hoca efendiden yeni bir şaheser daha.
Peygamber’imizi anlatan en kapsamlı çalışmalardan ve İslam tarihinde kaleme alınmış güzide eserlerden Şemâil-i Şerîf, titiz bir Türkçe ve yoğun bir emekle hazırlandı. Şimdi zarif bir baskıyla kütüphanelerde yerini alıyor.
Asırlardan beri dil onu övüyor, kalem onu anlatıyor ve kalpler, getirdiğiyle huzur buluyor. Efendimiz aleyhisselamı anlatan eserlerin ilk kaynaklarından biri olan Şemâil-i Şerîf, sünnet-i nebeviyye ve hadis-i şeriflerin ülkemizdeki öncü hizmetkârı Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın açık ve duru Türkçe’sinin süslediği zarif bir baskıyla raflarda yerini alıyor. Okunsun, uygulansın ve sahip çıkılsın diye.
Tahlil yayınları ve Kitab hakkında detaylı bilği için link :
http://www.tahlilyayinlari.com/semail-i-serif-serhi-mehmet-yasar-kandemir-p101.html