Divan-ı Hikmet Zikir Tertibi

Hazret-i Türkistan nâmıyla tanınan ve Anadolu tasavvufunun yapı taşı olan “Divan-ı Hikmet”in yazarı Hoca Ahmet Yesevî, ilâhilerinin okunacağı “Zikir Tertibi” Albümüyle yad edilecek.

Hakkında birçok efsane üretilen ve Türklerin İslamiyet’e dâhil olmasında büyük tesiri gözüken Türkistanlı Hoca Ahmed Yesevi (rahimehullah aleyh) 12.yüzyılın büyük tasavvuf önderlerindendir. Hikmet denilen vaaz ve nasihatleriyle Tasavvuf düşünceyi olduğu kadar Sünni İslam’ı da etkileyen Ahmed Yesevi’nin öğretileri ve yolu, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan büyük bir coğrafyaya yayılmıştır. Onun hikmetli sözleri Divan-ı Hikmet adlı eseriyle zamanımıza kadar ulaşmıştır. 

Tekke ve Dergahlarda Zikrin çok önemli bir yer tuttuğu ve Hoca Ahmed Yesevi (rahimehullah aleyh) Divan-ı Hikmet, isimli meşhur eseri dini müzik güftelerine de kaynaklık etmiştir. Günümüzde hem  Tekke Dergahlarda ve dini hem de sanat amaçlı olarak söylenen bu güftelerde zikir tertibi, zikredenlere olduğu kadar dinleyenlere de büyük bir manevi haz vermektedir. 

Divan-ı Hikmet Zikir Tertibi isimli yirmi üç eserden oluşan albümün sanat yönetmenliğini Coşkun Karademir ve M. Selçuk Erarslan’ın yapmıştır. 

Albümü satın almak için :

https://www.istanbulkitapcisi.com/copy-of-dem-i-gazel

Albümdeki Eserler; 

1. Rast münacât: Münâcat eyledi miskin Hâc Ahmed 

  2. Rast İlâhî: Bismillah dip beyân eyley hikmet aytıp 

  3. Nihavend İlâhî: Işk bâbını Mevlâm açkaç 

  4. Uşşak İlâhî: Zâhid bolma âbid bolma âşık bolğıl 

  5. Sabâ İlâhî: Vâ dirîğa muhabbetni câmın içmey 

  6. Bayâtî İlâhî: Yiti yaşda Arslan Babğa birdim selâm 

  7. Hüseynî İlâhî: Ğarib fakîr yetimlerni kılğıl şâdmân 

  8. Hüseynî İlâhî: Kahhâr atlığ kahrınğdın 

  9. Uzzâl İlâhî: Ömrüm âhır bolğanda ne kılğay min Hüdâ’ya 

  10. Acem-Aşîrân İlahi: Eyâ nâdân mânâ bol dip aydı bildim 

  11. Mâhûr İlâhî: Eyâ dostlar kulak salınğ ayduğumğa 

  12. Perde kaldırma 

  13. Muhayyer İlâhî: Nâgehanî tururım da kamuğ büzürg 

  14. Hüseynî’den Rast’a geçiş taksimi Kemençe ile 

  15. Rast İlâhî: Kulhuvallah Sübhânallah vird eylesem 

  16. Hüzzam Kanun Taksimi 

  17. Hüzzam İlâhî: İlliğ törtde vücûdlarım nâlân kıldım 

  18. Rast İlâhî: İlliğ altı yaşka yitti mungluğ başım 

  19. Rast’tan Mâhûr’a geçiş taksimi Ney ile 

  20. Mâhûr İlâhî: Altmış üçde nîdâ kildi kul yirge kir 

  21. Hüseynî İlâhî: Ne hoş tatlık Hû yâdı seher vaktı bolğanda 

  22. Rast Son Peşrev 

  23. Rast Son Yürük Semâî