Bahrül Medid Tefsir Dersleri 75.Bölüm

Rufâî Meşayihinden Muhterem H. Enes Yeşil (k.s.) Üstadımızın (01 Temmuz 2017 ) tarihli yapmış olduğu tefsir sohbetlerini Rufai Fm olarak istifadenize sunuyoruz. Bu sohbette Bakara süresinin 213. ayetin Tefsirini dinleyeceksiniz. Sohbetteki bazı önemli bölümler aşagıda geçiş süreleri ile takipçilere kolaylık babında yazılmıştır;
03,30: Habil ile Kabilin birbirine düşüren şey ?
03,58: Nüzul olan kitab ve saife adeti ?
06,00: Nefsi Emmare’nin üç kötü huyu ?
07,33: İlahi Kitablara yapılan tahribat
08,48: Günümüz incil’in oluşumu ?
10,11: İncilde geçen kurtarıcı kim ?
11,00: Kuranda Nesih hükmü ?
13,28: Çok dinli oluna bilinirmi ?
16,20: İnsanın Mükellefiyet ne zaman başlar ?
17,29: Ehli sünnetin kader inancı
18,27: Meleklerin Mükellefiyeti varmıdır ?
19,05: İnsana verilen büyük hazine ?
20,49: Halikın vasfı
21,18: Ruhun esir oldugu yer
22,26: Vicdanın adaleti