Bahrül Medid Tefsir Dersleri 76.Bölüm

Rufâî Meşayihinden Muhterem H. Enes Yeşil (k.s.) Üstadımızın (08 Temmuz 2017 ) tarihli yapmış olduğu tefsir sohbetlerini Rufai Fm olarak istifadenize sunuyoruz. Bu sohbette Bakara süresinin 214. ayetin Tefsirini dinleyeceksiniz. Sohbetteki bazı önemli bölümler aşagıda geçiş süreleri ile takipçilere kolaylık babında yazılmıştır;
00,50: Allahın Yardımı ne zaman gelir 
03,42: Varlığa kavuşmanın sırrı 
06,57: Allahın müjdesine mashar olanlar
08,46: Allahın Celalini görmeden Cemalini istemek
11,17: Allahın Evliyaullah hakkındaki hükmü ?
12,43: Ahmed rufai hz. kimdir 
13,57: Medineyi terk eden sahabi ?
14,44: Ahmed rufai hz.nin niyazı 
16,54: Ahmed rufai hz.nin istemediği şey ?
17,36: Evliyaullah’ların kabrinde nahoş görüntüler
19,12: Allahın velilere verdiği imkan