Bahrül Medid Tefsir Dersleri 72.Bölüm

Rufâî Meşayihinden Muhterem H. Enes Yeşil (k.s.) Üstadımızın (22 Nisan 2017 ) tarihli yapmış olduğu tefsir sohbetlerini Rufai Fm olarak istifadenize sunuyoruz. Bu sohbette Bakara süresinin 198-199-200-201 ve 202. Ayetlerin Tefsirini dinleyeceksiniz. sohbetteki bazı önemli bölümler aşagıda geçiş süreleri ile takipçilere kolaylık babında yazılmıştır.
03.58 : Arafat ve Cebel-i Rahme
05.40 : Duaların reddedilmediği mekanlar
08.50 : Vakfede Bulunma anı
16.12 : Müminin Rabbinden Istekleri Dünyası Ve Ahireti Içindir
21.17 : Hz. Ali Efendimize sorulan soru
23.05 : Allahtan en çok kimler korkar
25.00 : Kıyametin kopma zamanı
Takip edilen eser İbn Acîbe El-Hasanî hazretlerinin yazmış olduğu
“El-Bahrü’l-Medîd fî Tefsîri Kur’âni’l-Mecîd” isimli tefsir kitabıdır.