Bahrül Medid Tefsir Dersleri 20.Bölüm

Rufâî Meşayihinden Muhterem H. Enes Yeşil (k.s.) Üstadımızın
yapmış olduğu tefsir sohbetlerini Rufai Fm olarak istifadenize sunuyoruz.              ( 18 Nisan 2015 )
Takip edilen eser İbn Acîbe El-Hasanî hazretlerinin yazmış olduğu
“El-Bahrü’l-Medîd fî Tefsîri Kur’âni’l-Mecîd” isimli tefsir kitabıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir