Kitap ve Albüm
post-image Kitab ve Albüm

Erzurûmî ilahiler kitaplaştı

Atatürk Üniversitesi, Erzurum’un mutasavvıflarından İbrahim Hakkı Hazretleri’nin hayatı, eserleri ve sanatını kitaplaştırdı. İbrahim Hakkı Hazretleri’ni tanımak ve tasavvufi beyitlerini anlamak üzere kurgulanan kitapta büyük...
post-image Kitab ve Albüm

Rıhle Yayınlarından büyük hizmet

Merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendinin “Sahîh-i Müslîm Tercümesi ve Şerhi” Rıhle Yayınları’ndan çıktı. 1983’te vefat eden merhum Ahmed Davudoğlu Hocaefendi, Büluğul-Meram Tercümesi, Tibyan Tefsiri Tercümesi,...

Son Havadis

post-image
İslam Son Havadis

Salik’ ler için Yedi Öğüt

Büyük ahlâk ve fıkıh bilgini Mutasavvıf Ebu Leys es-Semerkandî hazretleri seyri suluk yoluna suluk etmiş salik’lere der ki: Allah (c.c) korkusunun, yedi alâmeti vardir: Birinci alâmet dil’de belirir: Allah...
Load More